Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Maturity

Důležité termíny:

 • Přihlašování k maturitě 2018: do pátku 1. prosince 2017
 • Odevzdání seznamu četby z českého jazyka a literatury: do středy 4. dubna 2018
 • Písemná práce z anglického jazyka (profilová): čtvrtek 5. dubna 2018
 • Písemná práce z českého jazyka a literatury: středa 11. dubna 2018
 • Uzavření klasifikace a docházky v Bakalářích: pondělí 23. dubna 2018
 • Klasifikační pedagogická rada: středa 25. dubna 2018
 • Vysvědčení, poslední zvonění: pátek 27. dubna 2018
 • Didaktické testy a písemné práce společné části: 2.–9. května 2018 (sdělení MŠMT, jednotné zkušební schéma, podrobné jednotné zkušební schéma)
 • Ústní zkoušky profilové a společné části: 21.–25. května 2018, jmenování maturitních komisí
  Rozvrh ústních maturit: studenti abecedně, po dnech, učitelé (aktualizováno 9. 5. 2018)
 • Předání maturitních vysvědčení: pondělí 11. června 2018 od 18.00, Staroměstská radnice, od 17.00 nácvik nástupů

Dokumenty k maturitní zkoušce v roce 2018

Státní část:

Další informace

Zkouška Matematika+ již nepatří mezi nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky, proto se k ní zájemci o její absolvování nebudou přihlašovat v rámci přihlašování k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky. Zkouška není součástí maturitní zkoušky a nebude uvedena na vysvědčení. Přihlášení k této nepovinné výběrové zkoušce je možné do 31. ledna 2018 prostřednictvím portálu VPŽ.
Informace o výhodách absolvování zkoušky naleznete v přiloženém dokumentu a letáku.

V rámci novely zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) a vyhlášky č. 177/2009 Sb. (maturitní vyhlášky) došlo ke změně v problematice maturitní zkoušky cizinců a osob dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí. Nárok na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky z českého jazyka a literatury mají nově osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky. Žákovi se pak na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 45 minut. Při konání didaktického testu má možnost použít překladový slovník, při konání písemné práce překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. Žák má dále možnost využít překladový slovník při konání didaktického testu z matematiky.